MOHU VÁM NABÍDNOUT TYTO SLUŽBY:

STATIKA

Statické a dynamické výpočty všech typů konstrukcí pozemních staveb (včetně průmyslových a inženýrských objektů)
Statické posudky stávajících konstrukcí
Řešení statických poruch a havárií, řešení urgentních statických problémů při výstavbě

PROJEKTY

Zpracování konstrukční části projektové dokumentace - spolupráce na Vašich projektech všech stupňů; bytové, občanské, průmyslové stavby
Ucelená projektová dokumentace menších staveb (rodinné domy ap.)

PORADENSTVÍ

Odborné poradenství při výstavbě, technický dozor, stavební dozor
Odborné poradenství při koupi nemovitosti
Tvorba jednoduchých webových prezentací
V pozici mého klienta můžete očekávat:

• partnerství, komunikaci a korektní přístup se snahou vyjít vstříc Vašim potřebám
• využití nejmodernějších metod a výpočetních nástrojů
• komplexní zpracování dokumentace na počítači
• maximální nasazení, kvalitní výsledky